EBOLTÁSI HÍRDETMÉNY

2017. szeptember 12. 09:09:23    

EBOLTÁS HÍRDETMÉNY

Értesítem a lakosságot, hogy

2017. szeptember 18-án ( hétfőn )

8 órától 8,30-ig Nagymizdó Községben - Polgármesteri Hivatalnál,

9 órától 9,30-ig Szarvaskend Községben  - Orvosi rendelő előtt,

10 órától 10,30-ig Halastó Községben - Polgármesteri Hivatalnál,

11 órától 11,30-ig Döbörhegy Községben - Bolt előtt,

12 órától 12,30-ig Döröske Községben - Polgármesteri Hivatalnál

veszettség elleni eboltásra kerül sor.

A veszettség elleni védőoltás kötelező ! Az oltásra minden 3 hónapot betöltött ebet elő kell vezetni. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 

Az elveszett és új eb oltási bizonyítványok 500,-Ft  ellenében pótolhatók.

 

Az oltási díj, mely tartalmazza a féregtelenítés díját is ebenként egységesen: 4.500-Ft /db

 

Elektronikus transzponder (Chip) behelyezés kötelező, amely díja egységesen:

tovább >>>  

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ

2016. december 29. 08:59:47    
Tisztelt Lakosság!

2017.január 1-től a közszolgáltatási feladatokat az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft.látja el.

A járatok átszervezése után az alábbi ürítési rend szerint végzik a hulladékgyűjtést.

2017. I. NEGYEDÉV

 VEGYES HULLADÉKGYŰJTÉS:

  HETI RENDSZERESSÉGGEL CSÜTÖRTÖKÖN.

 SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉS:

SZÁLLÍTÁSI NAP : NÉGYHETENTE PÉNTEK

   JANUÁR               6.

 FEBRUÁR             3.

 MÁRCIUS             3.

ÁLLÁS PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI-KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ

2016. december 02. 09:50:43    

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi-költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, Petőfi utca 86.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó

tovább >>>  

EBOLTÁS HÍRDETMÉNY - 2016.szeptember 20.

2016. szeptember 12. 08:41:32    

EBOLTÁS HÍRDETMÉNY

Értesítem a lakosságot, hogy

2016. szeptember 20-án ( kedden )

8 órától 8,30-ig Nagymizdó Községben – Polgármesteri Hivatalnál,

9 órától 9,30-ig Szarvaskend Községben  - Orvosi rendelő előtt,

10 órától 10,30-ig Halastó Községben – Polgármesteri Hivatalnál,

11 órától 11,30-ig Döbörhegy Községben – Bolt előtt,

12 órától 12,30-ig Döröske Községben – Polgármesteri Hivatalnál

veszettség elleni eboltásra kerül sor.

A veszettség elleni védőoltás kötelező ! Az oltásra minden 3 hónapot betöltött ebet elő kell vezetni. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 

Az elveszett és új eb oltási bizonyítványok 500,-Ft  ellenében pótolhatók.

 

Az oltási díj, mely tartalmazza a féregtelenítés díját is ebenként egységesen: 4.000-Ft /db

 

Elektronikus transzponder (Chip) behelyezés kötelező, amely díja egységesen: 3.500,-Ft/db

 

Aki háznál kívánja az

tovább >>>  

FELHÍVÁS EBTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

2016. augusztus 05. 09:45:15    

FELHÍVÁS

Ebtartás szabályainak betartására

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz, a közterületen gazdátlanul bolyongó ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból,nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások ingatlanján hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező –ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedésbiztonságára, a vagyontárgyakra.

Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról gondoskodjon.

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve

tovább >>>  

FELHÍVÁS GAZDÁK RÉSZÉRE önkormányzati mezei utak járhatóságának biztosítására

2016. július 11. 10:18:02    

Tisztelt gazdálkodó, földhasználó!

Az elmúlt időszakban többször szembesült Halastó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a ténnyel, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő utak egy részét elszántják, elkerítik, a közlekedést akadályozó tárgyakat helyeznek el az utakon.

Felkérem a tisztelt gazdálkodókat, hogy ezektől a cselekményektől tartózkodjanak, illetve szüntessék meg 15 napon belül a fent nevezett jogszerűtlenségeket, hogy ezzel ne akadályozzák a mezőgazdasági gépek betakarítási munkálatait.

Az Önkormányzat a megadott időpont leteltét követően ellenőrizni fogja a megtett intézkedéseket. Ha nem kerülnek megszüntetésre az útakadályok, akkor megteszi az Önkormányzat a megfelelő lépéseket az utak járhatóságának biztosítása érdekében.

Az érintett utak helyrajzi számai: Halastó 0117, 0113, 052, 0123/7, 26, 0136.

Kérem Önöket, hogy a jelzett szakaszokon az intézkedéseket megkezdeni és végrehajtani szíveskedjenek.

Halastó, 2016.július 11.

Tisztelettel:

Németh Lászlóné

polgármester

 

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

2016. július 11. 10:14:46    

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltség jegyzője felhívja az érintettek figyelmét,hogy - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI.törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében -a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség elmulasztása közérdekű védekezést von maga után, amely szerint az önkormányzat által megbízottak hozzájárulás és előzetes értesítés nélkül jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni. 

A munkálatok és az eljárás költségei az ingatlan használót

tovább >>>  

álláshirdetés pénzügyi-költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

2016. január 26. 14:21:57    

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal                   

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi-költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, Petőfi utca 86.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati könyvvitel, költségvetési és pénzügyi beszámolók készítése, képviselő-testület és a polgármester pénzügyi, gazdasági döntéseinek előkészítése, egyéb pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatok, adóbevallások készítése, pályázatok készítése, elszámolások, munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és

tovább >>>  

Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek árverése

2015. október 20. 11:56:02    

Tisztelt ÉRDEKLŐDŐ!

Tájékoztatom, hogy az árverésre kerülő, 3 ha területnagyságot meghaladó földrészletek adatait az mellékletben letölthető ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY táblázatai tartalmazzák.  Ugyanebben a hirdetményben kaphat tájékoztatást az árverések helyszínéről, időpontjairól, a napi regisztrációk kezdetéről, az árverési részvétel valamennyi feltételéről, az árverések, licitálások menetéről egyéb rendelkezésekről.

Kérem, a hirdetményt olvassa el figyelmesen!

Tájékoztatom továbbá, hogy a hirdetmények elérhetők még az alábbi helyeken:

-          Vas Megyei Kormányhivatal (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)

-          a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas)

-          az érintett földrészlet fekvése szerinti településeken

-          közös önkormányzati hivatalokban

-          járási hivatalok kormányalakaiban

-          NFA internetes honlapján  (www.nfa.hu)

-          NFA székhelyén és megyei kirendeltségein (9700 Szombathely, Rákóczi F. út 1. II. em.)

Az iratok letölthetők itt:

Árverési hírdetmény _rver_si_hirdetm_ny.pdf

Földárverés térképf_ld_rver_s_t_rk_p (1).pdf

ÁLLÁS KÍNÁLAT PÉNZÜGYI-KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ

2015. május 06. 08:18:41    

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltsége

pénzügyi-költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9913 Szarvaskend, Fő utca 66.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati könyvvitel, költségvetés és beszámolók készítése, képviselő-testület és a polgármester pénzügyi, gazdasági döntéseinek előkészítése, egyéb pénzügyi,gazdasági, számviteli feladatok, adóbevallások készítése, pályázatok készítése, elszámolások, munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra,

tovább >>>